تبلیغات
:.این نیز بگذرد.: - دانلود سی جزء قرآن با صدای استاد عبدالباسط
:.این نیز بگذرد.:
سه شنبه 7 مهر 1388

دانلود سی جزء قرآن با صدای استاد عبدالباسط

سه شنبه 7 مهر 1388

نوع مطلب :
نویسنده :سعید تقی پور

در اینجا قصد داریم سی جزء قرآن کریم با صدای استاد عبد الباسط را برای شما بگذارم البته در چند پست امیدوارم خوشتان بیاید و یک خبر خوب هم بدهم یک تلاوت مجلسی با صدای استاد عبدالباسط برای شما دوستان در حال آماده کردن هستم که در همین چند روز آینده برای شما می گذارم.

جزء اول قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

جزء سی قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط