تبلیغات
:.این نیز بگذرد.: - امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند :
:.این نیز بگذرد.:
سه شنبه 7 مهر 1388

امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند :

سه شنبه 7 مهر 1388

نویسنده :سعید تقی پور

امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند :

کسیکه ثابت بماند بر ولایت ما درغیبت قائم (عج) ما ، خداوند به او اجر هزار شهید از شهیدان بدر و اُحُد عطا می کند.