تبلیغات
:.این نیز بگذرد.: - جمکران
:.این نیز بگذرد.:
شنبه 9 آبان 1388

جمکران

شنبه 9 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :سعید تقی پور

کوچه ها در انتظارند و من انگار نه انگار

زرورق ها بی تاب و من انگار نه انگار

ابر ها در التهاب ومن انگار نه انگار

میرسد نیمه ی شعبان و من انگار نه انگار...