تبلیغات
:.این نیز بگذرد.: - شعر
:.این نیز بگذرد.:
سه شنبه 26 آبان 1388

شعر

سه شنبه 26 آبان 1388

نوع مطلب :امام جواد(ع)، 
نویسنده :سعید تقی پور

سلام ما به رخ انور امام جواد            درود ما، به تن اطهر امام جواد

غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود    كسى به وادى غم، یاور امام جواد